Vzdělávací centrum Liberec pořádá seminář:

Povinnosti obcí v oblasti pohřebnictví a pohřebišť

Datum: 05.04. 2019
Lektor: Ing. Václav Graf
Čas: 9.00 - 13.30 hod.
Cena: 1600 Kč
Místo: Krajská vědecká knihovna Liberec, Rumjancevova 1362/1
Akreditace: AK MV
Var.s.: 19003
Program: 
 • Důležitost řádu pohřebiště, povinnosti provozovatele a návštěvníků
 •  Ustanovení smluv o nájmu hrobových míst a vazba na řády pohřebišť
 •  Přednost práva nájmu před vlastnictvím zařízení
 •  Konec nájmu – přechod nájmu na jiné osoby – již ne prioritně na dědice
 •  Zásadní změny v případě opuštěnosti majetku (hrobových zařízení a hrobek) dle občanského zákoníku
 • Nové pravomoci a povinnosti pohřebních služeb na pohřebištích
 •  Kopání hrobů a povinnosti obcí
 •  Změny ve vedení evidence; jak s GDPR ?
 •  Regulace cen v roce 2019
 •  Postup obcí při zajištění slušného pohřbení (jen okrajově)
 •  Hrobová místa po bývalých německých spoluobčanech
 •  Dotazy, výměna zkušeností, disku


Přihlašovací formulář:

Položky označené * je nutné vyplnit.
Název instituce: *
Město, ulice: *
PSČ: *
: *
DIČ:
Kontaktní osoba:
Kontaktní e-mail: *
Kontaktní tel.: *
Platba:
 
Ve prospěch účtu
670100-2207508839/6210,
VS: 19003
Vaše č.u.:
Přihlašovaní účastníci: (titul uvádějte u jména a příjmení)
Jméno a příjmení: * Datum narození: * Místo narození: * Funkce: *

Celková cena: 1600

 

Upozornění : POZOR! Sledujte aktuální informace na www.vcliberec.cz, místo či termín semináře může být změněno.


© 2017 ing. Jitka Lochmanová   |    vcliberec@vcliberec.cz