Vzdělávací centrum Liberec pořádá seminář:

Správní řád a správní řízení

Datum: 15.03. 2019
Lektor: JUDr. Miroslav Kubánek
Čas: 9.00 - 13.30 hod.
Cena: 1600 Kč
Místo: Krajská vědecká knihovna, Rumjancevova 1362/1, Liberec
Akreditace: AK MV
Var.s.: 19002
Program: 
  1. Působnost správního řádu a základní zásady správních činností s promítnutím do praxe
  2. Příslušnost správního orgánu, úřední osoba, oprávněná úřední osoba, vyloučení pro podjatost
  3. Úkony správního orgánu (jednací jazyk, spis, doručování) v praxi, výkladech a judikatuře
  4. Úkony účastníků řízení, zastupování, nové instituty civilního práva
  5. Postup správního orgánu před zahájením řízení a řízení v prvním stupni (řízení o žádosti a řízení z úřední povinnosti)
  6. Zajišťovací prostředky
  7. Přerušení řízení, zastavení řízení, rozhodnutí
  8. Krátký exkurs do opravných prostředků a exekuce
  9. Stížnosti
  10. Diskuse, dotazy zaměřené na praxi


Přihlašovací formulář:

Položky označené * je nutné vyplnit.
Název instituce: *
Město, ulice: *
PSČ: *
: *
DIČ:
Kontaktní osoba:
Kontaktní e-mail: *
Kontaktní tel.: *
Platba:
 
Ve prospěch účtu
670100-2207508839/6210,
VS: 19002
Vaše č.u.:
Přihlašovaní účastníci: (titul uvádějte u jména a příjmení)
Jméno a příjmení: * Datum narození: * Místo narození: * Funkce: *

Celková cena: 1600

 

Upozornění : POZOR! Sledujte aktuální informace na www.vcliberec.cz, místo či termín semináře může být změněno.


© 2017 ing. Jitka Lochmanová   |    vcliberec@vcliberec.cz